Realizacje

Access

AccessAccessAccessAccessAccessAccess
luty
2012

Logotyp globalnego program dla studentów: UniCredit Summer Internship Program.

Program ten jest skierowany do uczniów uniwersytetów, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu Magisterskiego, gdzie główna grupa docelowa to studenci ostatniego roku licencjatu i pierwszego roku studiów magisterskich.

 

Zrealizowane dla:
United Minds Republic

Branża:


Kategorie: