Identyfikacja wizualna

Większość informacji o otaczającej nas rzeczywistości jest odbierana wzrokiem. O zamiarach, upodobaniach drugiego człowieka dowiadujemy się z jego gestów, wyrazu twarzy czy ubiorze. Podobnie rzecz ma się  z marką, którą postrzegamy za pośrednictwem znaku, kolorystyki, kształtu opakowania, kompozycji graficznej.

Dobrze zaprojektowana identyfikacja wizualna wspiera i buduje markę firmy oraz zapewnia jej lepsze postrzeganie przez klientów oraz parterów biznesowych. Projektuję systemy identyfikacji począwszy  od opracowania strategii komunikacji wizualnej, po projektowanie logo, jego otoczenie, komunikację z odbiorcą.

 

MUZG Studio Graficzne specjalizuje się w tworzeniu identyfikacji nowych marek, kompleksowej opiece nad już istniejącymi, jak i również ich odświeżeniem.

Oferuję w zakresie projektowym wiele możliwości i produktów, bez których powstająca marka nie może w obecnym świecie zaistnieć.

 

Tożsamość marki – Brand identity

Najważniejszym trzonem firmy jest tożsamość marki lub inaczej strategia. To dzięki jej odpowiednio przemyślanej konstrukcji firma jest kojarzona i osiąga sukces na rynku. To właśnie pierwsze wywołane wrażenie wpływa na to, czy odbiorca zdecyduje się na korzystanie z usług, czy produktów danej marki. Właściwie opracowana strategia ułatwia również rozszerzanie działalności i komunikację marketingową.  Tworzona jest opowieść jaką będzie przedstawiała się marka. Komponowany jest przekaz wizualno-dźwiękowy.

Niezwykle ważne jest stworzenie zbioru indywidualnych cech reprezentujących dany podmiot, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie przewagi nad konkurencją. Kluczem do sukcesu jest stworzenie właściwej otoczki graficznej (takiej jak logo  czy strona internetowa), odpowiednio dobrane kolory i ciekawe opakowanie. Zestawienie tych elementów  ma prowadzić do właściwych skojarzeń i emocji u odbiorców produktu. Tożsamość firma zyskuje tylko raz, dlatego ważne jest jej profesjonalne przygotowanie. W późniejszym czasie marka może wzbogacić się o ambasadorów lub przedmioty stworzone na jej potrzeby. Elementy te, występujące obok symbolu graficznego wspomogą wizualnie opowieść marki.

 

Księga identyfikacji wizualnej – Corporate Identity

Corporate Identity to kompletne opracowanie identyfikacji wizualnej firmy, standaryzacja wszystkich elementów jej wizerunku, pozwalające realizować strategię komunikowania się z otoczeniem i budowania przewagi nad konkurentami.

Opracowanie księgi identyfikacji wizualnej obejmują szeroki zakres elementów od budowy znaku, kolorystyki, typografi, wielkości pól ochronnych oraz inne szczegółowe informacje dotyczące teorii stosowania znaku. Rozszerzona księga identyfikacji zawiera zbiór szczegółowych wytycznych stosowania znaku na nośnikach identyfikacji danej firmy. W większości przypadków jest to papeteria firmowa, obrandowanie floty pojazdów, systemy oznakowania przestrzennego – identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna firmy, stosowanie identyfikacji w materiałach promocyjnych.

 

Naming

Naming to tworzenie nazw dla firm, produktów i usług. Nadrzędnym zadaniem jest opracowanie chwytliwej i łatwej do zapamiętania przez odbiorcę nazwy. Jej odpowiednie przygotowanie jest najważniejszym krokiem w kierunku zwiększenia sprzedaży i utrwalenia się w świadomości odbiorców.